transformale

Transformale Razpis 2015

Leta 2013 je v sodelovanju s Kärnten Tourismus (Kärnten Werbung) in kulturnimi ustvarjalci iz avstrijske Koroške ob vključenosti kulturnozgodovinskih ciljev prvič zaživel medpanožni in deželni festival, ki bo nadaljevanje ugledal na bienale.

Uvod transformale

Projekt transformale je kulturni program, ki prepoznava in obdeluje družbene procese sprememb in kulturne potenciale. Cilj je razviti in pospešiti modele sodelovanja za prihodnji razvoj, osvetliti kulturne izraze in spremljati postopke sprememb.

transformale deluje kot mednarodna platforma za kulturno izmenjavo in sledi tudi kulturno-turističnim ciljem. Iz tega sledi, da je razvoj življenjskih prostorov vsebinsko težišče programiranja transformale.

>DEŽELA NA OBZORJU<

TRANSFORMALE15 z osrednjo temo >DEŽELA NA OBZORJU< postavlja vprašanje o našem odnosu do življenjskega prostora z različnih vidikov – od znotraj in zunaj –, torej v umetnosti, literaturi, gledališču, glasbi, filmu, plesu in vseh medpanožnih kulturnih forumih. Razumeti umetnost kot poskusno razporeditev življenja je zastarelo. Danes so prepletenosti in prežemanja vsakdanjega vseh vrst že tako močna in tesna, da je pogled na naš življenjski prostor izkrivljen. In vendarle v naši samopodobi še vedno odmeva ideal izvornosti, nepokvarjenosti.

Čas transformacije

S sodobnim umetniškim in kulturnim festivalom s kulturno-turističnim poudarkom, ki poteka kot bienale, TRANSFORMALE15 nudi izhodišče za koncepte, ki družbeni proces spreminjanja razumejo kot kulturni izziv, iz katerega se želijo razviti nove perspektive. Dežela potrebuje kulturno rast in nove impulze, da bi na novo oživila pokrajino in ljudi. Napačna predstava, da se je v prid imaginarni tuji podobi treba odpovedati lastni, da bi izpolnili domnevno pričakovano, je močno zavrla kulturni razvoj.

Tu program TRANSFORMALE15 pripravlja tudi kot kulturno-turistično početje. Spremenil naj bi običajno dojemanje lastnega življenjskega prostora s sredstvi umetnosti in kulture – tudi v sodelovanju s prispevki od zunaj. Nove slike, ki bodo nastale iz te skupne oblike razvoja in uresničevanja, bodo privedle do novih KULTURNIH MEST. Iz teh se bodo lahko razvili prihodnji scenariji, ki bodo v svoji dinamiki prav tako predstavljali pomembne izkušnje za turiste in goste. Kaj lahko nudita umetnost in kultura v sodelovanju s turizmom? Spreminjata naše zaznavanje!