transformale
Umetnost Kultura Kuhinja Koroška

Projekt transformale je kulturni program, ki prepoznava in obdeluje družbene procese sprememb in kulturne potencialne. Cilj je, razviti in pospešiti modele sodelovanja za prihodnji razvoj, osvetlitli kulturne izraze in spremljati postopke sprememb. Transformale deluje kot mednarodna platforma za kulturno izmenjavo in sledi tudi kulturno-turističnim ciljem. Iz tega sledi, da je razvoj življenjskih prostorov vsebinsko težišče programiranja transformale.